Trả lời mở đầu trang 101 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, chúng ta nên dựa vào tiêu chí nào để phân loại sinh vật vào các nhóm phân loại.

Quảng cáo

Đề bài

Việc phân loại thế giới sống cũng giống như cách chúng ta sắp xếp các loại sách vào giá sách. Theo em, chúng ta nên dựa vào tiêu chí nào để phân loại sinh vật vào các nhóm phân loại.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Các tiêu chí để phân loại sinh vật vào các nhóm phân loại:

- Đặc điểm tế bào.

- Mức độ tổ chức cơ thể.

- Môi trường sống.

- Kiểu dinh dưỡng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close