Giải khoa học tự nhiên 6 Chủ đề 11: Trái đất và bầu trời sách Chân trời sáng tạo gồm lý thuyết, phương pháp giải bài tập và lời giải chi tiết đầy đủ tất cả các câu hỏi và bài tập phần mở đầu; hình thành kiến thức mới; luyện tập; vận dụng; mở rộng

CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI