Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 101 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Thế giới sống có thể được phân loại theo những tiêu chí nào? Trên cơ sở đó, em hãy phân loại các sinh vật trong hình 22.1

Quảng cáo

Đề bài

Thế giới sống có thể được phân loại theo những tiêu chí nào? Trên cơ sở đó, em hãy phân loại các sinh vật trong hình 22.1

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết mục I

Lời giải chi tiết

Các cách phân loại thế giới sống gồm: Phân loại theo đặc điểm tế bào, theo môi trường sống, theo mức độ tổ chức cơ thể.

Phân loại các sinh vật trong hình 22.1

- Theo đặc điểm tế bào:

+ Tế bào động vật: khỉ, chim, rùa, nhện, bọ, cá.

+ Tế bào thực vật: cây dương xỉ, cây thông, cây hoa sen.

- Theo môi trường sống:

+ Môi trường nước: cá, rùa, hoa sen, vi khuẩn.

+ Môi trường cạn: khỉ, nhện, bọ, cây dương xỉ, cây thông.

- Theo mức độ tổ chức cơ thể:

+ Cơ thể đơn bào: vi khuẩn.

+ Cơ thể đa bào: khỉ, nhện, rùa, bọ, cá, chim, cây dương xỉ, cây thông, cây hoa sen.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close