Trả lời câu hỏi thảo luận 4 trang 103 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 22.4, em hãy cho biết sinh vật có những cách gọi tên nào?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 22.4, em hãy cho biết sinh vật có những cách gọi tên nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Sinh vật có những cách gọi tên như sau:

- Tên phổ thông.

- Tên khoa học: Tên chi, tên loài, tác giả, năm công bố.

- Tên địa phương.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close