Trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 102 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 22.2, em hãy kể tên các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong thế giới sống.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 22.2, em hãy kể tên các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong thế giới sống.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Ta thấy cấp bậc lớn nhất trong thế giới sống là Giới (Bao gồm: Động vật; Thực vật; Nấm; Khởi sinh; Nguyên sinh)

Tiếp theo là ngành (VD trong giới động vật có ngành động vật không xương sống và động vật có xương sống)

Tiếp theo là lớp (VD trong ngành động vật có xương sống có các lớp nhỏ như Lớp cá và thú)

Tiếp đến là Bộ -> Họ -> Chi -> Loài

VD: Vị trí phân loại của loài người theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:

Giới động vật -> Ngành động vật có xương sống -> Lớp động vật có vú -> Bộ linh trưởng -> Họ người -> Chi người -> Loài người.

Lời giải chi tiết

Các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong đời sống là:

loài -> chi -> họ -> bộ -> lớp -> ngành -> giới

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close