Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 77 SGK Toán 6 Cánh diều

a) Vẽ đường thẳng b.b) Vẽ điểm M thuộc đường thẳng b c) Vẽ điểm N không thuộc đường thẳng b.

Quảng cáo

Đề bài

a) Vẽ đường thẳng b.

b) Vẽ điểm M thuộc đường thẳng b.

c) Vẽ điểm N không thuộc đường thẳng b.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt thước thẳng và vẽ

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close