Trả lời Hoạt động 5 trang 77 SGK Toán 6 Cánh diều

Vẽ hai điểm A và B. b) Đặt cạnh thước đi qua điểm A và điểm B. Dùng bút vạch theo cạnh thước để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B

Quảng cáo

Đề bài

a) Vẽ hai điểm A và B.

b) Đặt cạnh thước đi qua điểm A và điểm B. Dùng bút vạch theo cạnh thước để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B (Hình 12).

c) Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thao tác theo các bước và hình vẽ đề bài cho.

Lời giải chi tiết

Lời giải hay

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close