Giải bài 2 trang 79 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a..

Quảng cáo

Đề bài

a) Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a.

    b) Chọn kí hiệu “\( \in \)”, “\( \notin \)” thích hợp cho [?] :

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 20 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

a) Điểm M thuộc đường thẳng a, điểm N không thuộc đường thẳng a.

b)

N [] a 

M [] a

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close