Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 77 SGK Toán 6 Cánh diều

Trong Hình 14 có những đường thẳng nào?

Quảng cáo

Đề bài

Trong Hình 14 có những đường thẳng nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê ba đường thẳng có trong hình 14. Chú ý đường thẳng MN cũng chính là đường thẳng NM

Lời giải chi tiết

Ba đường thẳng có trong hình 14 là: MN, NM, MP.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close