Trả lời Hoạt động 4 trang 77 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho đường thẳng d (Hình 11).a) Vẽ hai điểm A, B thuộc đường thẳng d. b) Có thể vẽ được nhiều hơn hai điểm thuộc đường thẳng d hay không?

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường thẳng d (Hình 11).

a) Vẽ hai điểm A, B thuộc đường thẳng d.

b) Có thể vẽ được nhiều hơn hai điểm thuộc đường thẳng d hay không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hai điểm A, B thuộc đường thẳng d đã cho

Thử vẽ thêm các điểm thuộc d xem có vẽ được không và kết luận.

Lời giải chi tiết

a)

b) Có thể vẽ được nhiều hơn hai điểm thuộc đường thẳng d.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close