Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 49 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Tính tổng: - 16,5 + 1,5.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Tính tổng: \(\left( { - 16,5} \right) + 1,5.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn cộng hai số thập phân khác dấu không đối nhau ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) và đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Lời giải chi tiết

\(\left( { - 16,5} \right) + 1,5 =  - \left( {16,5 - 1,5} \right) =  - 15\)

Lời giải hay

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close