Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 49 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Tính một cách hợp lí: 89,45 + (- 3,28)+ 0,55 + (- 6,72)

Quảng cáo

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

\(89,45 + \left( { - 3,28} \right) + 0,55 + \left( { - 6,72} \right)\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Tính chất giao hoán: Với mọi a,b thuộc \(\mathbb{Z}\): a + b = b + a.

- Tính chất kết hợp: Với mọi a,b,c thuộc \(\mathbb{Z}\): (a + b) + c = a + (b + c).

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}89,45 + \left( { - 3,28} \right) + 0,55 + \left( { - 6,72} \right)\\ = 89,45 + 0,55 + \left( { - 3,28} \right) + \left( { - 6,72} \right)\\ = \left( {89,45 + 0,55} \right) + \left[ {\left( { - 3,28} \right) + \left( { - 6,72} \right)} \right]\\ = 90 + \left( { - 10} \right)\\ = 90 - 10\\ = 80\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close