Trả lời Hoạt động 4 trang 50 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Hãy nêu quy tắc dấu ngoặc đối với số nguyên

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu quy tắc dấu ngoặc đối với số nguyên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu quy tắc dấu ngoặc đối với số nguyên đã học

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu"-" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc dấu " " thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu"-". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải hay

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close