Trả lời Hoạt động 3 trang 49 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Nêu tính chất của phép cộng số nguyên.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Nêu tính chất của phép cộng số nguyên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu tính chất của phép cộng số nguyên đã học.

Lời giải chi tiết

- Tính chất giao hoán: Với mọi a,b thuộc \(\mathbb{Z}\): a + b = b + a.

- Tính chất kết hợp: Với mọi a,b,c thuộc \(\mathbb{Z}\): (a + b) + c = a + (b + c).

- Cộng với số 0: Với mọi a thuộc \(\mathbb{Z}\): a + 0 = a.

- Cộng với số đối (Số đối của số nguyên a được kí hiệu là (-a)): a + (-a) = 0.

Lời giải hay

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close