Trả lời Hoạt động 3 trang 66 SGK Toán 6 Cánh Diều

Quan sát trục số và trả lời các câu hỏi:a) Điểm biểu diễn số 4 các điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị ? b) Điểm biểu diễn số - 4 cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị ? c) Có nhận xét gì về khoảng cách từ điểm biểu diễn các số - 4 và 4 đến điểm gốc 0?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát trục số và trả lời các câu hỏi:

 

a) Điểm biểu diễn số 4 các điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị ?

b) Điểm biểu diễn số \( - 4\) cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị ?

c) Có nhận xét gì về khoảng cách từ điểm biểu diễn các số \( - 4\) và 4 đến điểm gốc 0?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát trục số và trả lời các câu hỏi

Lời giải chi tiết

a) Điểm biểu diễn số 4 cách điểm gốc 0: 4 đơn vị.

b) Điểm biểu diễn số - 4 cách điểm gốc 0: 4 đơn vị

c) Khoảng cách từ điểm biểu diễn số 4 và - 4 đến điểm gốc 0 bằng nhau.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close