Trả lời Hoạt động 4 trang 68 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Quan sát hai điểm - 3 và 2 trên trục số nằm ngang và cho biết điểm - 2 nằm bên trái hay bên phải điểm 2.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

Đề bài

a) Quan sát hai điểm \( - 3\) và 2 trên trục số nằm ngang và cho biết điểm \( - 2\) nằm bên trái hay bên phải điểm 2.

 

b) Quan sát hai điểm \( - 2\) và 1 trên trục số thẳng đứng và cho biết điểm \( - 2\) nằm phía dưới hay phía trên điểm 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Điểm - 3 nằm bên trái điểm 2.

b) Điểm - 2 nằm phía dưới điểm 1.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close