Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết các số sau đây theo thứ tự tăng dần: - 6, - 12,40,0, - 18

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các số sau đây theo thứ tự tăng dần: \( - 6, - 12,40,0, - 18\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Số nguyên dương luôn lớn hơn 0.

- Số 0 luôn lớn hơn số nguyên âm.

- Biểu diễn các số âm trên trục số.

- So sánh các số \( - 6, - 12,40,0, - 18\).

- Sắp xếp thứ tự các số \( - 6, - 12,40,0, - 18\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Số -18 nằm bên trái số -12 nên \( - 18 <  - 12\)

Số \( - 12\) nằm bên trái số \( - 6\) nên \( - 12 <  - 6\)

Số \( - 6\) là số nguyên âm nên \( - 6 < 0\)

Số 40 là số nguyên dương nên luôn lớn hơn 0=> \(0 < 40\)

=>Thứ tự tăng dần: - 18 < - 12 < - 6 < 0 < 40

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close