Trả lời Hoạt động 5 trang 68 SGK Toán 6 Cánh Diều

Biểu diễn các số - 6 và 4 trên trục số. Từ đó hãy so sánh - 6 và 4.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

Đề bài

Biểu diễn các số \( - 6\) và 4 trên trục số. Từ đó hãy so sánh \( - 6\) và 4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên trục số, các số nằm bên trái số 0 luôn nhỏ hơn các số nằm bên phải số 0.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

+Biểu diễn trên trục số:

+ So sánh \( - 6\) và 4:

Điểm \( - 6\) nằm bên trái số 0 nên \( - 6 < 0\). Số 4 nằm bên phải số 0 nên \(0 < 4\).

Từ đó ta có \( - 6 < 4\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close