Trả lời Hoạt động 2 trang 76 SGK Toán 6 Cánh diều

Dùng bút và thước thẳng vạch trên trang giấy theo cạnh của thước. Nét vẽ được tạo ra gợi nên hình gì?

Quảng cáo

Đề bài

Dùng bút và thước thẳng vạch trên trang giấy theo cạnh của thước. Nét vẽ được tạo ra gợi nên hình gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng bút và thước thẳng vạch trên trang giấy theo cạnh của thước, quan sát rồi nhận xét hình ảnh thu được.

Lời giải chi tiết

Dùng bút và thước thẳng vạch trên trang giấy theo cạnh của thước. Nét vẽ được tạo ra gợi nên hình ảnh của đường thẳng.

Lời giải hay

Quảng cáo
close