Trả lời Hoạt động 2 trang 65 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Quan sát những điểm biểu diễn số nguyên - 5, - 4, - 2,3,5 trên trục số nằm ngang ở Hình 3 rồi nêu nhận xét vị trí của những điểm đó so với điểm gốc 0.

Quảng cáo

Đề bài

a) Quan sát những điểm biểu diễn số nguyên \( - 5, - 4, - 2,3,5\) trên trục số nằm ngang ở Hình 3 rồi nêu nhận xét vị trí của những điểm đó so với điểm gốc 0.

 

b) Nêu số đo nhiệt độ được chỉ trong mỗi nhiệt kế và biểu diễn các số đó trên trục số thẳng đứng ở Hình 4.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình đã cho để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

a) Điểm - 5 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 5 đơn vị.

Điểm - 4 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 4 đơn vị.

Điểm \( - 2\) nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 2 đơn vị.

Điểm 3 nằm bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc 3 đơn vị.

Điểm 5 nằm bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc 5 đơn vị.

b) Số đo nhiệt kế chỉ ở ba hình lần lượt như sau: \( - 1^\circ C, - 2^\circ C,3^\circ C\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close