Trả lời câu hỏi 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Biểu diễn các điểm sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

A(1; 2);               B(2; 4);           C(3; 6);

A’(1; 2 + 3),        B’(2; 4 + 3),     C’(3; 6 + 3).

Phương pháp giải:

Xác định hoành độ và tung độ của mỗi điểm rồi biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi 2

Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x và y = 2x + 3 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

Phương pháp giải:

Tính toán rồi điền giá trị vào bảng

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close