Trả lời câu hỏi thảo luận 7 trang 73 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 15.4, em hãy nhận xét về sự phân bố thành phần các chất có trong hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất?

Quảng cáo

Đề bài

 Quan sát hình 15.4, em hãy nhận xét về sự phân bố thành phần các chất có trong hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất?


Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Trong hỗn hợp đồng nhất: Các thành phần phân bố đồng đều ở mọi vị trí

- Trong hỗn hợp không đồng nhất: các thành phần phân bố không đều xét trên toàn hỗn hợp


Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close