Trả lời câu hỏi thảo luận 9 trang 74 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ thí nghiệm 2, em hãy hoàn thành thông tin theo mẫu bảng 15.1

Quảng cáo

Đề bài

Thí nghiệm 2, em hãy hoàn thành thông tin theo mẫu bảng 15.1


Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ống nghiệm

Chất tan

Hiện tượng quan sát

Giải thích

1

Muối ăn

Hỗn hợp đồng nhất

Muối ăn tan trong nước

2

Đường

Hỗn hợp đồng nhất

Đường tan trong nước

3

Bột mì

Hỗn hợp không đồng nhất

Bột mì không tan trong nước

4

Cát

Hỗn hợp không đồng nhất

Cát không tan trong nước

5

Thuốc tím

Hỗn hợp đồng nhất

Thuốc tím tan trong nước

6

Iodine

Hỗn hợp không đồng nhất

Iodine không tan trong nước

 

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close