Trả lời luyện tập trang 73 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy lấy ví dụ về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy lấy ví dụ về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hỗn hợp đồng nhất: là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp

- Hỗn hợp không đồng nhất: là hỗn hợp có thành phần không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp

Lời giải chi tiết

- Hỗn hợp đồng nhất: nước đường, nước muối, không khí, cô ca…

- Hỗn hợp không đồng nhất: hỗn hợp cát- nước, hỗn hợp xăng - nước, hỗn hợp dầu ăn - nước...


Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close