Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 92 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy chỉ ra đặc điểm chung nhất của các cơ thể trong hình 19.1a, 19.1b.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chỉ ra đặc điểm chung nhất của các cơ thể trong hình 19.1a, 19.1b.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình

Lời giải chi tiết

Trong hình 19.1a, 19.1b, đặc điểm chung nhất của các cơ thể đơn bào đó là được tạo nên từ một tế bào.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close