Trả lời câu luyện tập trang 92 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên

Quảng cáo

Đề bài

Hãy kể tên một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết

Một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên: trùng giày, trùng roi, tảo lục đơn bào, trùng biến hình, vi khuẩn lao,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close