Trả lời vận dụng trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên một số cơ thể sinh vật mà em không nhìn thấy được bằng mắt thường.

Quảng cáo

Đề bài

Kể tên một số cơ thể sinh vật mà em không nhìn thấy được bằng mắt thường.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các cơ thể có kích thước nhỏ hơn mm, chỉ có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi.

Lời giải chi tiết

Một số cơ thể sinh vật không thể nhìn được bằng mắt thường: nấm, vi khuẩn lao, vi khuẩn E.coli, tảo,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close