Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 109 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nhận xét về hình dạng của một số virus trong hình 24.1.

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét về hình dạng của một số virus trong hình 24.1.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Hình dạng của virus trong hình có nhiều hình dạng khác nhau:

- Dạng xoắn (virus khảm thuốc lá, virus dại).

- Dạng hình khối (virus viêm kết mạc, virus HIV).

- Dạng hỗn hợp (thực khuẩn thể).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close