Trả lời Luyện tập trang 110 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ virus có ưu điểm gì so với thuốc trừ sâu hóa học?

Quảng cáo

Đề bài

Thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ virus có ưu điểm gì so với thuốc trừ sâu hóa học?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Vai trò của virus.

Lời giải chi tiết

Ưu điểm của thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ virus so với thuốc trừ sâu hóa học: không gây độc cho môi trường, con người và các sinh vật khác xung quanh...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close