Trả lời câu hỏi thảo luận 4 trang 110 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 24.3, 24.4, 24.5, 24.6 và hoàn thiện bảng theo mẫu sau.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 24.3, 24.4, 24.5, 24.6 và hoàn thiện bảng theo mẫu sau.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình, dựa vào các chú thích và đặc điểm của từng hình, cùng vời nội dung đã học trong sách giáo khoa để hoàn thành nội dung bảng.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close