Quan sát hình 1, em hãy cho biết nhà ở của người dân thường phân bố ở đâu?

Quan sát hình 1, em hãy cho biết nhà ở của người dân thường phân bố ở đâu?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 1, em hãy cho biết nhà ở của người dân thường phân bố ở đâu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết

Nhà ở của người dân thường phân bố ở ven các sông ngòi, kênh rạch.

Quảng cáo
close