Câu hỏi Khởi động trang 23 SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

Em hãy cùng các bạn nghe/đọc bài thơ “Đồng hồ quả lắc” (tác giả: Đinh Xuân Tửu). Trong bài thơ, đồng hồ nhắc chúng ta điều gì.

Quảng cáo

Đề bài

- Em hãy cùng các bạn nghe/đọc bài thơ “Đồng hồ quả lắc” (tác giả: Đinh Xuân Tửu).

- Trong bài thơ, đồng hồ nhắc chúng ta điều gì.

Hình ảnh: Trang 23 SGK

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Trực quan.

- Nghe/đọc thơ.

- Thảo luận nhóm.

Lời giải chi tiết

- Bài thơ “Đồng hồ quả lắc” (Tác giả: Đinh Xuân Tửu).

Tích tắc! Tích tắc!

Đồng hồ quả lắc

Tích tắc đêm ngày

Không ngừng phút giây.

 

Tích tắc! Tích tắc!

Đồng hồ luôn nhắc:

Học, chơi, ăn, ngủ

Có giờ có giấc.

 

Tích tắc! Tích tắc!

Đồng hồ luôn nhắc

Từng phút từng giờ

Quý hơn vàng bạc.

- Trong bài thơ, đồng hồ đã nhắc các bạn nhỏ cần phải biết quý trọng thời gian vì nó “quý hơn vàng bạc”, biết cách sắp xếp thời gian của mình một cách hợp lí, khoa học (“Học, chơi, ăn, ngủ/Có giờ có giấc).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close