Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 . Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:

Đường tròn bán kính R (ứng với cung 360o) có độ dài là …

Vậy cung 1o, bán kính R có độ dài là \(\displaystyle {{2\pi R} \over {360}} = ...\)

Suy ra cung no, bán kính R có độ dài là …

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính chu vi đường tròn bán kính \(R\) là \(C=2\pi R\)

Lời giải chi tiết

Đường tròn bán kính \(R\) (ứng với cung 360o) có độ dài là \(2\pi R\)

Vậy cung 1o, bán kính R có độ dài là \(\displaystyle {{2\pi R} \over {360}} = {{\pi R} \over {180}}\)

Suy ra cung no, bán kính R có độ dài là \(\displaystyle {{\pi Rn} \over {180}}\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải