Bài 69 trang 95 SGK Toán 9 tập 2

Máy kéo nông nghiệp có hai bánh

Quảng cáo

Đề bài

Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính \(1,672 m\) và bánh xe trước có đường kính là \(88cm\). Hỏi khi bánh xe sau lăn được \(10\) vòng thì bánh xe trước lăn được mấy vòng?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Chu vi của bánh xe có đường kính \(d\) là độ dài đường tròn đường kính \(d\): \(C=\pi d.\)

+) Quãng đường bánh xe đi được khi bánh xe quay \(n\) vòng là: \(s=n.C.\)

Lời giải chi tiết

Đổi 88 cm = 0,88 m

Chu vi bánh xe sau: \( 1,672 \pi \, \, (m).\) 

Chu vi bánh xe trước: \(0,88 \pi \, \, (m).\) 

Quãng đường đi được của 2 bánh xe là như nhau.

Khi bánh xe sau lăn được \(10\) vòng thì quãng đường đi được là: \( 1,672\pi.10=16,72 \pi \, (m).\) 

Khi đó số vòng lăn của bánh xe trước là: \(\dfrac{\pi .16,72}{\pi .0,88} = 19\) vòng.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close