Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán 9 Tập 2

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m

Quảng cáo

Đề bài

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Lập phương trình

- Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng .

Bước 2: Giải phương trình nói trên.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện và kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi chiều dài của mảnh vườn là x (m) (x > 4)

Chiều rộng của mảnh vườn là x – 4 (m)

Diện tích của mảnh vườn là 320m2 nên ta có phương trình:

\(\eqalign{& x\left( {x - 4} \right) = 320  \cr &  \Leftrightarrow {x^2} - 4x - 320 = 0  \cr & \Delta ' = {2^2} + 320 = 324;\,\,\sqrt {\Delta '}  = 18  \cr & {x_1} = 2 + 18 = 20;\,\,{x_2} = 2 - 18 =  - 16 \cr} \)

\(x_2 = -16\)  không thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Vậy chiều dài của mảnh vườn là 20m

Chiều rộng của mảnh vườn là 16 m

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close