Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 20 Toán 9 Tập 2

Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bước 1: Lập phương trình

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close