Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 Toán 9 Tập 2

Giải hệ phương trình (I) và trả lời bài toán đã cho..

Quảng cáo

Đề bài

Giải hệ phương trình (I) và trả lời bài toán đã cho.

\(\left( I \right)\,\,\left\{ \matrix{- x + 2y = 1 \hfill \cr x - y = 3 \hfill \cr}  \right.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Lời giải chi tiết

\(\left( I \right)\,\,\left\{ \matrix{- x + 2y = 1 \hfill \cr x - y = 3 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{y = 4 \hfill \cr x - y = 3 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{y = 4 \hfill \cr x = 7 \hfill \cr}  \right.\)

Vậy số cần tìm là \(74\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close