Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 109 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 109 Toán 9 Tập 2 . Quan sát hình 77 và điền số thích hợp vào các chỗ trống:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 77 và điền số thích hợp vào các chỗ trống:

- Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi của đáy hình trụ và bằng: (....)(cm).

- Diện tích hình chữ nhật

(....) . (....) = (....) (cm2).

- Diện tích một đáy của hình trụ

(....) . 5 . 5 = (....) (cm2).

- Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn đáy (diện tích toàn phần) của hình trụ

(....) + (....) . 2 = (....) (cm2).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng công thức chu vi đường tròn bán kính \(R\) bằng \( 2 \pi R.\)

+ Diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài với chiều rộng.

Lời giải chi tiết

- Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi của đáy hình trụ và bằng: \(10\pi \) (cm).

- Diện tích hình chữ nhật : \(10.10\pi  = 100\pi \,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

- Diện tích một đáy của hình trụ: \(\pi .5.5 = 25\pi \,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

- Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn đáy (diện tích toàn phần) của hình trụ:

\(100\pi  + 25\pi .2 = 150\pi \,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài