Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

Tìm số x không âm biết...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm số \(x\) không âm, biết: 

LG a

\(\sqrt x>1\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng với hai số \(a;b\) không âm ta có \(\sqrt {a}>\sqrt {b} \Leftrightarrow a>b\) rồi kết hợp với \(x\) không âm để  kết luận.

Lời giải chi tiết:

\( \sqrt x>1 \Leftrightarrow \sqrt x>\sqrt 1\Leftrightarrow x>1\)

Kết hợp với  \(x \ge 0\) ta có \(x>1\) thỏa mãn đề bài.

LG b

\(\sqrt x<3\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng với hai số \(a;b\) không âm ta có \(\sqrt {a}<\sqrt {b} \Leftrightarrow a<b\) rồi kết hợp với \(x\) không âm để  kết luận.

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt x  < 3 \Leftrightarrow \sqrt x  < \sqrt 9 \Leftrightarrow x < 9\)

Kết hợp điều kiện \(x \ge 0\) ta có \(0\le x <9\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close