Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Giải phương trình (x-2)^2=7/2 bằng cách điền vào chỗ trống...

Quảng cáo

Đề bài

Giải phương trình \({\left( {x - 2} \right)^2} = \dfrac{7}{2}\) bằng cách điền vào các chỗ trống \(\left( {...} \right)\) trong các đẳng thức: \({\left( {x - 2} \right)^2} = \dfrac{7}{2} \Leftrightarrow x - 2 = ... \Leftrightarrow x = ...\)

Vậy phương trình có hai nghiệm là: \({x_1} = ...;{x_2} = ...\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải phương trình về dạng 

\({\left( {f\left( x \right)} \right)^2} = a\left( {a \ge 0} \right) \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}f\left( x \right) = \sqrt a \\f\left( x \right) =  - \sqrt a \end{array} \right.\) 

Lời giải chi tiết

Ta có \({\left( {x - 2} \right)^2} = \dfrac{7}{2} \Leftrightarrow x - 2 =  \pm \sqrt {\dfrac{7}{2}}  \\\Leftrightarrow x = 2 \pm \dfrac{{\sqrt {14} }}{2}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm là: \({x_1} = 2 + \dfrac{{\sqrt {14} }}{2};{x_2} = 2 - \dfrac{{\sqrt {14} }}{2}\) 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close