Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2

Cho hai hàm số y=1/2x^2 và y=-1/2x^2...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai hàm số \(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\) và \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\).

Tính các giá trị tương ứng của \(y\) rồi điền vào ô trống tương ứng ở hai bảng sau; kiểm nghiệm lại nhận xét nói trên:

\(x\)

\( - 3\)

\( - 2\)

\( - 1\)

\(0\)

\(1\)

\(2\)

\(3\)

\(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

\(x\)

\( - 3\)

\( - 2\)

\( - 1\)

\(0\)

\(1\)

\(2\)

\(3\)

\(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\)

 

 

 

 

 

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay từng giá trị của \(x\) vào mỗi hàm số để tính giá trị tương ứng của \(y\).

Lời giải chi tiết

\(x\)

\( - 3\)

\( - 2\)

\( - 1\)

\(0\)

\(1\)

\(2\)

\(3\)

\(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\)

\(\dfrac{9}{2}\)

\(2\)

\(\dfrac{1}{2}\)

\(0\)

\(\dfrac{1}{2}\)

\(2\)

\(\dfrac{9}{2}\)

 

\(x\)

\( - 3\)

\( - 2\)

\( - 1\)

\(0\)

\(1\)

\(2\)

\(3\)

\(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\)

\( - \dfrac{9}{2}\)

\( - 2\)

\( - \dfrac{1}{2}\)

\(0\)

\( - \dfrac{1}{2}\)

\( - 2\)

\( - \dfrac{9}{2}\)

Các nhận xét ở câu hỏi 3 trang 30 vẫn đúng với hai hàm số 

\(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\) và \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\)

Đối với hàm số \(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\), khi \( x \ne 0 \) giá trị của \(y\) luôn dương 

Khi \(x = 0\) thì giá trị của \(y = 0\)

Đối với hàm số \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\),  khi  \( x\ne 0\)  giá trị của \(y\) luôn âm.

Khi \(x = 0\) thì giá trị của \(y =0\)

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
Quảng cáo
list
close
Gửi bài