Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 81 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 81 SGK Toán 9 Tập 1. Sử dụng bảng tìm góc nhọn

Quảng cáo

Đề bài

Sử dụng bảng tìm góc nhọn \(\alpha \), biết \(cotg\alpha  = 3,006\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(cotg\alpha  = 3,006 \Rightarrow \alpha  \approx {18^o24'}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Bảng lượng giác
Gửi bài