Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm góc nhọn...

Đề bài

Tìm góc nhọn \(\alpha\) (làm tròn đến độ), biết \(\cos \alpha=0,5547\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng bảng lượng giác

Lời giải chi tiết

\(\cos \alpha=0,5547\) \(\Rightarrow \alpha  \approx 56^018'\).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3. Bảng lượng giác
?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải