Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm góc nhọn...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm góc nhọn \(\alpha\) (làm tròn đến độ), biết \(\cos \alpha=0,5547\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng bảng lượng giác

Lời giải chi tiết

\(\cos \alpha=0,5547\) \(\Rightarrow \alpha  \approx 56^0\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Bảng lượng giác
Gửi bài