Bài 20 trang 84 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 20 trang 84 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng lượng giác, máy tính bỏ túi...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Dùng bảng lượng giác (có sử dụng phần hiệu chỉnh) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) :

a) \(\sin 70^{\circ}13'\);

b) \(\cos25^{\circ}32'\);

c) \(\tan 43^{\circ}10'\);

d) \(\cot 32^{\circ}15'\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Thực hiện bấm máy tính và dùng quy tắc làm tròn số.

+) Sử dụng công thức \(\tan \alpha . \cot \alpha = 1 \Rightarrow \cot \alpha = \dfrac{1}{\tan \alpha}\).

Do đó để tính \(cot \alpha\), ta tính \(\tan \alpha\) sau đó nghịch đảo kết quả.

Lời giải chi tiết

 a) \(\sin 70^{\circ}13'\) \(\approx 0,9410\);

b) \(\cos25^{\circ}32'\) \(\approx 0,9023\);

c) \(\tan 43^{\circ}10'\) \(\approx 0,9380\);

d) \(\cot 32^{\circ}15'\) \(\approx 1,5849\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Bảng lượng giác
Gửi bài tập - Có ngay lời giải