Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1

Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) \(y = 2x – 3;\)

b) \(y = -2x + 3.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Lập bảng giá trị

Bước 2: Đồ thị hàm số \(y=ax+b\) với \(a \ne 0\) là đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ \((0;b)\) và \((-\dfrac{b}{a};0)\)

Lời giải chi tiết

a) Hàm số \(y = 2x – 3.\)

Bảng giá trị

x

0

\(\frac{3}{2}\)

y = 2x - 3

-3

0

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ \((0;-3)\) và \((\dfrac{3}2;0)\) ta được đồ thị hàm số \(y=2x-3.\)

b) Hàm số \(y = -2x + 3\) 

Bảng giá trị

x

0

\(\frac{3}{2}\)

y = -2x + 3

3

0

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ \((0;3)\) và \((\dfrac{3}2;0)\) ta được đồ thị hàm số \(y=-2x+3.\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close