Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1

Tính

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Tính

a) \(\sqrt 3  . \sqrt {75} \)

b) \(\sqrt {20}  . \sqrt {72}  . \sqrt {{4,9} } \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \(\sqrt a. \sqrt b=\sqrt {a.b}\) với \(a,b\) không âm. 

Lời giải chi tiết

a) \(\sqrt 3  . \sqrt {75}  = \sqrt {3 . 75}  = \sqrt {225}  = 15\)

b)

\(\eqalign{& \sqrt {20}  . \sqrt {72}  . \sqrt { {4,9} }   \cr  &  = \sqrt {{20.72.4,9} } = \sqrt {{2.72.10.4,9} }  \cr  &= \sqrt {{{144.49 }}} =\sqrt{144}.\sqrt{49}={12.7}  = 84 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close