Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 Tập 1. Quan sát các hình 97a, b, c, d trên hình nào có vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn ? Đọc tên các tiếp tuyến chung đó.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình 97a, b, c, d trên hình nào có vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn ? Đọc tên các tiếp tuyến chung đó.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Trả lời: Các tiếp tuyến chung của hai đường tròn là

Hình 97 a) m ; d1; d2

Hình 97 b) d1; d2

Hình 97 c) d

Hình 97 d) Không có tiếp tuyến chung của hai đường tròn

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải