Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Giải phương trình 3x^2-2=0

Quảng cáo

Đề bài

Giải phương trình \(3{x^2} - 2 = 0\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chuyển vế đổi dấu đưa về dạng \({x^2} = a\left( {a \ge 0} \right) \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \sqrt a\\x =  - \sqrt a\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

Ta có \(3{x^2} - 2 = 0 \Leftrightarrow 3{x^2} = 2 \Leftrightarrow {x^2} = \dfrac{2}{3} \\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \sqrt {\dfrac{2}{3}} \\x =  - \sqrt {\dfrac{2}{3}} \end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{{\sqrt 6 }}{3}\\x =  - \dfrac{{\sqrt 6 }}{3}\end{array} \right.\)

Vậy phương trình có hai nghiệm \(x = \dfrac{{\sqrt 6 }}{3};x =  - \dfrac{{\sqrt 6 }}{3}.\) 

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close