Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 84 SGK toán 9 tập 2

Vẽ một góc trên bìa cứng (chẳng hạn, góc 75o). Cắt ra, ta được một mẫu hình như phần...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ một góc trên bìa cứng (chẳng hạn, góc \(75^0\)). Cắt ra, ta được một mẫu hình như phần gạch chéo ở hình 39. Đóng hai chiếc đinh A, B cách nhau 3cm trên một tấm gỗ phẳng.

Dịch chuyển tấm bìa trong khe hở sao cho hai cạnh của góc luôn dính sát vào hai chiếc đinh A, B. Đánh dấu các vị trí M1, M2, M3, …, M10 của đỉnh góc \(\left( {\widehat {A{M_1}B} = \widehat {A{M_2}B} = ... = \widehat {A{M_{10}}B} = {{75}^0}} \right)\)

Qua thực hành, hãy dự đoán quỹ đạo chuyển động của điểm M. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hành theo yêu cầu rồi rút ra nhận xét

Lời giải chi tiết

Qũy đạo chuyển động của điểm M là hai cung tròn đối xứng nhau qua dây AB.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài