Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1

Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy...

Quảng cáo

Đề bài

a) Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ \(Oxy.\)

\(A\left( {\dfrac{1}{3};6} \right),B\left( {\dfrac{1}{2};4} \right),C\left( {1;2} \right),D\left( {2;1} \right),E\left( {3;\dfrac{2}{3}} \right),F\left( {4;\dfrac{1}{2}} \right)\)

b) Vẽ đồ thị của hàm số \(y = 2x.\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Xác định hoành độ và tung độ mỗi điểm rồi biểu diễn trên mặt phẳng \(Oxy.\)

b) Đồ thị hàm số \(y = ax\left( {a \ne 0} \right)\) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ \(O\left( {0;0} \right)\) và \(M\left( {1;a} \right)\) 

Lời giải chi tiết

a) Vẽ hình

 

b) Lấy \(x = 1 \Rightarrow y = 2x = 2.1 = 2\)

Nên đồ thị hàm số \(y = 2x\) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ \(O\left( {0;0} \right)\) và \(C\left( {1;2} \right).\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close